Διάφοροι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στο σχεδιασμό του καλουπιού διαμόρφωσης πλαστικού

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!

Με τη συνεχή βελτίωση της μεταποιητικής βιομηχανίας της Κίνας, η ανάπτυξη της βιομηχανίας έχει όλο και περισσότερες λειτουργίες σε πλαστικά προϊόντα.Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τις διαστάσεις, τις προδιαγραφές και τις ανοχές των προϊόντων.Ο σχεδιασμός του καλουπιού διαμόρφωσης πλαστικού είναι να αποκτήσει την κατασκευή πλαστικών καλουπιών.Ως σημαντικό μέρος της ποιότητας, οι σχεδιαστές θα πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά το μέγεθος και τις προδιαγραφές του καλουπιού, και επίσης να εξετάσουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής και να εξετάσουν διεξοδικά το σχέδιο σχεδίασης, ώστε να βελτιωθεί το ποσοστό επιτυχίας του σχεδιασμού .

Ως εκ τούτου, η βελτίωση του επιπέδου σχεδιασμού καλουπιού είναι μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κατασκευής πλαστικών.Ως σχεδιαστής πλαστικών καλουπιών, είναι απαραίτητο να εξερευνήσετε ενεργά νέες έννοιες και μεθόδους σχεδιασμού, να αναλύσετε προσεκτικά τα προβλήματα σχεδιασμού που αντιμετωπίζονται, να βρείτε λύσεις για την αποφυγή προβλημάτων.Επαναλάβετε, λάβετε αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επιστημονικότητας του σχεδιασμού καλουπιών και, στη συνέχεια, λύστε το πρόβλημα, βελτιώστε την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, βελτιώστε την αξιοπιστία των πλαστικών προϊόντων, βελτιώστε τα οικονομικά οφέλη των προϊόντων.

Για τα μέρη με υψηλή ακρίβεια μεγέθους και σχήματος, οι σχεδιαστές θα πρέπει να σχεδιάζουν προσεκτικά και να πληρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας.Ο χρόνος σχεδιασμού και η κατανάλωση ενέργειας συνήθως δεν είναι μικρότεροι από p42,5.το συνολικό μέγεθος είναι ομοιόμορφο.Η αναλογία των υλικών σκυροδέματος πρέπει να είναι λογική και η καλύτερη αναλογία μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τη στεγανότητα του σκυροδέματος.Οι ρωγμές που παρατηρούνται συχνά σε κτίρια από σκυρόδεμα είναι: ρωγμές θερμοκρασίας, ρωγμές συρρίκνωσης, ρωγμές καθίζησης, ρωγμές συρρίκνωσης και ούτω καθεξής.Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή το καλοκαίρι.Κατά τη στερεοποίηση του σκυροδέματος, ψεκάστε έγκαιρα νερό για να διασφαλίσετε ότι η επιφάνεια διατηρείται υγρή.

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη διαδικασία του σχεδιασμού του καλουπιού διαμόρφωσης πλαστικού δεν είναι αρκετά για να κάνουν τους σχεδιαστές να αποκλίνουν από τον τυπικό σχεδιασμό.Στη διαδικασία σχεδιασμού καλουπιών, οι σχεδιαστές καλουπιών δεν έχουν αυστηρούς κανόνες διαδικασίας και σαφείς κανονισμούς για το σχεδιασμό και την κατασκευή καλουπιών.Επομένως, το επίπεδο σχεδίασης ορισμένων σχεδιαστών δεν μετριέται με ένα ενιαίο πρότυπο.Με την ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση πλαστικών προϊόντων, οι απαιτήσεις ακρίβειας των πλαστικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις είναι επίσης διαφορετικές.